Ulusal Yayınlar

 • Gültekin U, Batyraliev T, Demirbaş Ö. Tirofiban tedavisi sonrası trombositopeni ve trombüs. Turkish J. Invasive Cardiology 2008; 12 (2): 94-96.
 • Demirbas O, Batyraliev T, Kısacıkoglu B. Endovascular treatment of carotid artery stenosis: Cerebral protection with filter devices. The Turkish J. Invasive Cardiology 2008; 12 (1): 01-10.
 • Batyraliev T, Konukoglu O, Demirbas O. A variant approach for bland-white-garrland syndrome. Turk J. Cardiol 2007; 10: 141-3.
 • Batyraliev T, Konukoglu O, Demirbas O. Three angle bifurcation angioplasty and stenting. The Turkish J. Invasive Cardiology 2006; 10 (4): 180-3.
 • Serçelik A, Mavi A, Karben ZA, Batyraliev T, Demirbas O. Situs inversus totalis and corrected transposition of the great vessels in a 50 year old woman. The Turkish J. Invasive Cardiology 2006; 10 (4): 177-9.
 • Akgul F, Demirbas O, Baryraliev T, et al. Treatment of a coarctation of the aorta with self-expandable stents: Migration of two stents and adequate implantation of a third stent. The Turkish J. Interventional Cardiology 2006; 10 (1): 34-7.
 • Demirbaş Ö, Batyraliev T, Karben Z, et al. Aorta koarktasyonlarında primer stent uygulaması: Olgu Sunumu. The Anatolian j Cardiol. 2003; 3(3): 266-268.
 • Asil R, Uygur F, Fikri Y, Demirbaş Ö. Iyatrojenik karotis arter psödoanevrizmasına bağlı gelişen Horner sendromunda derin servikal blok ile cerrahi tedavi: Olgu sunumu. Turkish J Thorac Surg 2002; 10: 187-89.
 • Demirbaş Ö, Yıldız M, Ekşi Z. Kolloid kist ile birlikte korpus kallozum agenezisi. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi 2001; 7(1): 140-141.
 • Demirbaş Ö, Çeliktaş M, Akgül E, Özer C, Aikimbaev K, Oğuz M. Laparoskopik kolesistektomi öncesi ultrasonografinin tanı değeri. Türk Radyoloji Dergisi (TRD) 1999; 34(4): 575-84.
 • Akgül E, Aksungur HE, Özer C, Demirbaş Ö, Aikimbaev K, İnal M. Hipervasküler tümörlerde preoperatif endovasküler embolizasyon. Türk Radyoloji Dergisi (TRD) 1999; 34(1): 9-21.
 • Akgül E, Bıçakçı YK, Demirbaş Ö, Özer C, Oğuz M. İnternette manyetik rezonans görüntüleme. Türk Radyoloji Dergisi (TRD) 1999; 34(1): 95-102.
 • Aksungur EH, Akgül E, İnal M, Özer C, Aikimbaev K, Demirbaş Ö, Özbarlas S, Oğuz M. Hipervasküler kemik ve yumuşak doku tümörlerinde preoperatif endovasküler embolizasyon. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi 1999; 5(2): 159-164.
 • Şire D, Soyupak SK, Demirbaş Ö, Bıçakçı YK. Pediatrik santral sinir sistemi tüberkülozu: MR bulguları spektrumu. Türk Radyoloji Dergisi (TRD) 1998; 33(4): 602-606.
 • Demirbaş Ö, Soyupak S, Özer C, Binokay F, Akgül E, Apaydın FD, Oğuz M. Baryumlu kolon grafisi öncesinde kolon temizliği amacıyla kullanılan laksatif preparatların karşılaştırılması. Türk Radyoloji Dergisi (TRD) 1998; 33(3), 327-330.
 • Demirbaş Ö, İnal M, Börüban S, Aksungur EH. Persistan sol superior vena kava anomalisi. Türk Radyoloji Dergisi (TRD) 1998; 33(3), 358-361.
 • Camcı C, Demiryürek H, Demirbaş Ö. Superior mezenter arter psödoanevrizması: Olgu sunumu. Ulusal Travma Dergisi 1998; 4(2): 138-141.
 • Demirbaş Ö, Aksungur EH, Çeliktaş M, Bıçakçı YK, Apaydın D, Oğuz M. Ulnar arter saçma embolisi: Olgu sunumu ve 94 yıllık literatürün gözden geçirilmesi. Türk Radyoloji Dergisi (TRD) 1997; 32(1): 68-72.
 • Bıçakçı YK, Akgül E, Özer C, Demirbaş Ö, Aksungur EH, Oğuz M. Temporal kemik fibröz displazisi: BT ve MR bulguları. Türk Radyoloji Dergisi (TRD) 1998; 32(3): 317-320.
 • İnal M, Demirbaş Ö, Aksungur E, Yıldız A, Apaydın FD. İliofemoral vasküler okluziv hastalığın anjiografisi esnasında insidental saptanmış füzyone pelvik böbrek. Türk Radyoloji Dergisi (TRD) 1996; 31(2): 185-188.
 • Aksungur EH, Çeliktaş M, İnal M, Yıldız A, Demirbaş Ö, Oğuz M. Süperselektif renal embolizasyon. Türk Radyoloji Dergisi (TRD) 1996; 31(2): 177-181.
 • Arda K, Bozbulut İ, Demirbaş Ö, Yıldız Ş, Yılmazer YÇ, Özgür S. Böbrek malign tümörlerinde preoperatif radyolojik ve postoperatif cerrahi-patolojik evrelendirmelerin karşılaştırılmalı değerlendirilmesi. Nefroloji ve Hipertansiyon 1993; 1(1): 77-81.
 • Arda K, Bozbulut İ, Türkseven F, Demirbaş Ö. 485 gram ağırlığında benign prostat hipertrofisi olgusu. Nefroloji ve Hipertansiyon 1993; 1(1): 101-103.