Ulusal Bildiriler

 • Turna Ö, Demirbaş Ö, Aktepe E, Koç S. Postpartum Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu (PRES) ve MRG Bulguları. TURK RAD 2017, 38. Ulusal Radyoloji Kongresi. Sözlü ve Poster Bildiri Kitabı, s502-503; Antalya: 2017.
 • Turna Ö, Demirbaş Ö, Dursun M, Üstündağ S. Karaciğer Teratomlu İnfantil Olgunun Radyolojik Bulguları. TURK RAD 2017, 38. Ulusal Radyoloji Kongresi. Sözlü ve Poster Bildiri Kitabı, s568-569; Antalya: 2017.
 • Demirbaş Ö. Hekimlerde İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi. 1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi. Sözlü Bildiri Kitabı, s209; Trabzon: 13-15 Ekim 2017.
 • Açıkgöz HG, Açıkgöz A, Karaduman B, Demirbaş Ö. Air-Flow Kullanımı Sonrası Gelişen Servikofasial Amfizem ve Pnömomediastinum: Olgu Sunumu. TDB 2017, 23. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. Sözlü ve Poster Bildiri Kitabı, p400; İstanbul: 2017.
 • Demirbaş Ö, Ekşi Z, Serçelik A, Karben Z, Batıraliev T. Tanısal ve Girişimsel Anjiografik işlemler Sonrası Gelişen Femoral Psödoanevrizmalar. TURK RAD 2001, 22. Türk Radyoloji Kongresi. Sözlü ve Poster Bildiri Kitabı, s163; Antalya: 2001.
 • Demirbaş Ö, Çeliktaş M, Akgül E, Özer C, Oğuz M. Laparoskopik kolesistektomide ultrasonografi. TUD’99, 7. Ulusal Ultrasonografi Kongresi. Sözel bildiri kitabı, s73; İzmir: 1999.
 • Akgül E, Bıçakçı K, Özer C, Demirbaş Ö, Binokay F, Oğuz M. Popülasyonda MRG ile saptanan normal konus medullaris lokalizasyonu. URK’98, Ulusal Radyoloji Kongresi. Sözel ve poster bildiri özet kitabı, s28; İzmir: 1998.
 • Demirbaş Ö, Aksungur E, Akgül E, Özer C, Bıçakçı K. Posterior temporal arter anevrizması.  URK’98, Ulusal Radyoloji Kongresi. Sözel ve poster bildiri özet kitabı, s57; İzmir: 1998.
 • Soyupak S, Özer C, Akgül E, Demirbaş Ö, Şire D, Oğuz M. Pediatrik multiorgan kist hidatik. URK’98, Ulusal Radyoloji Kongresi. Sözel ve poster bildiri özet kitabı, s79; İzmir: 1998.
 • İnal M, Demirbaş Ö, Altay M, Akgül E, Özer C. Renal pozisyon, füzyon, rotasyon ve vaskülarizasyon anomalileri. URK’98, Ulusal Radyoloji Kongresi. Sözel ve poster bildiri özet kitabı, s110; İzmir: 1998.
 • Özer C, İnal M, Akgül E, Demirbaş Ö, Apaydın D, Şire D, Oğuz M. Üreter taşlarında kontrastsız spiral BT: Sekonder bulgular. URK’98, Ulusal Radyoloji Kongresi. Sözel ve poster bildiri özet kitabı, s110; İzmir: 1998.
 • Özer C, Demirbaş Ö, Duce MN, İnal M, Aksungur E. Visseral arter anevrizmaları. URK’98, Ulusal Radyoloji Kongresi. Sözel ve poster bildiri özet kitabı, s133; İzmir: 1998.
 • İnal M, Özer C, Demirbaş Ö, Akgül E, Arkovan A. Ekstranodal lenfomalarda BT bulguları. URK’98, Ulusal Radyoloji Kongresi. Sözel ve poster bildiri özet kitabı, s137; İzmir: 1998.
 • Şire D, Akgül E, Aksungur E, Özer C, Demirbaş Ö, İnal M, Oğuz M. Pelvik fraktürlerin değerlendirilmesinde BT. URK’98, Ulusal Radyoloji Kongresi. Sözel ve poster bildiri özet kitabı, s151; İzmir: 1998.
 • Bıçakçı K, Demirbaş Ö, Özer C, Akgül E, Duce MN, Soyupak S. Kalkaneal Ewing sarkom. URK’98, Ulusal Radyoloji Kongresi. Sözel ve poster bildiri özet kitabı, s151; İzmir: 1998.
 • Demirbaş Ö, Akgül E, Özer C, Aksungur S, Soyupak S, İnal M, Oğuz M. Sıradışı penetran travmalar. URK’98, Ulusal Radyoloji Kongresi. Sözel ve poster bildiri özet kitabı, s173; İzmir: 1998.
 • Aksungur E, Özer C, Çamsarı RY, Demirbaş Ö, Şire D. Radyoloji ve deprem. URK’98, Ulusal Radyoloji Kongresi. Sözel ve poster bildiri özet kitabı, s173; İzmir: 1998.
 • Akgül E, Bıçakçı K, Demirbaş Ö, İnal M, Özer C, Aksungur E, Oğuz M. İnternette manyetik rezonans görüntüleme. URK’98, Ulusal Radyoloji Kongresi. Sözel ve poster bildiri özet kitabı, s174; İzmir: 1998.
 • İnal M, Demirbaş Ö, Çeliktaş M, Aikimbaev K, Özer C. SMA psödoanevrizması. Tıbbi Ultrasonografi Derneği, 6. Ulusal Ultrasonografi Kongresi. Özet Kitabı, s21; Kuşadası, Türkiye: 1997.
 • Akgül E, Oğuz M, Bıçakçı K, Aksungur EH, Demirbaş Ö. İnternet’te radyoloji eğitimi: eğitim dosyaları. RAD’97, Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi. Sözlü Bildiri ve Poster Özetleri, s137; Antalya, Türkiye: 1997.
 • Demirbaş Ö, Soyupak S, Özer C, Binokay F, Apaydın D, Oğuz M. Kolon temizliğinde kullanılan laksatif preparatların karşılaştırılması. RAD’97, Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi. Sözlü Bildiri ve Poster Özetleri, s52; Antalya, Türkiye: 1997.
 • İnal M, Aksungur EH, Demirbaş Ö, Börüban S. Persistan sol superior vena kava. RAD’97, Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi. Sözlü Bildiri ve Poster Özetleri, s76; Antalya, Türkiye: 1997.
 • Aksungur EH, Akgül E, İnal M, Özer C, Aikimbaev K, Demirbaş Ö, Özbarlas S, Oğuz M. Hipervasküler kemik ve yumuşak doku tümörlerinde preoperatif endovasküler embolizasyon. RAD’97, Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi. Sözlü Bildiri ve Poster Özetleri, s84; Antalya, Türkiye: 1997.
 • Demirbaş Ö, Akgül E, Soyupak S, Özer C, Apaydın D, Oğuz M. Atipik penetran travmalar. URK’96, Ulusal Radyoloji Derneği Kongresi. Özet Kitabı, s242; Nevşehir, Türkiye: 1996.
 • Bıçakçı YK, Aksungur EH, Demirbaş Ö, Apaydın FD, Oğuz M. Tip 1 dissekan aort anevrizması. RAD’95, Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi. Sözlü Bildiri ve Poster Özetleri, s155; Ankara, Türkiye: 1995.
 • Aksungur EH, Çeliktaş M, Demirbaş Ö, Aikimbaev K, Bıçakçı YK, Oğuz M. Ateşli silah yaralanması ile gelişen ulnar arter “saçma” embolisi. RAD’95, Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi. Sözlü Bildiri ve Poster Özetleri, s156; Ankara, Türkiye: 1995.
 • Aksungur EH, Çeliktaş M, İnal M, Yıldız A, Demirbaş Ö, Oğuz M. Renal embolizasyon. RAD’95, Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi. Sözlü Bildiri ve Poster Özetleri, s250; Ankara, Türkiye: 1995.