Tıbbi İlgi Alanları

  • Girişimsel Radyoloji (Arteriyel ve Venöz Vasküler, Nörovasküler)(Non-vascular)
  • Nöroradyoloji (Tanısal)
  • Kardiyovasküler Sistem Radyolojisi
  • Kas iskelet Sistemi Radyolojisi
  • MRI, BT, RDUS, US, Mamogafi, Dijital Radyoloji ve Teleradyoloji
  • Ar-Ge Faaliyetleri ve Faydalı Model, Patent çalışmaları
  • Sağlık Yöneticiliği, Tıbbi Direktörlük, Uygulayıcı Hekimlik
  • Sosyal Sorumluluk Projeleri, Workshop Sempozyum Organizasyonları