Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

13-15 Ekim 2017, Trabzon

"Hekimlerde İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi" (Sözlü Sunum)