Girişimsel Radyoloji

Tanısal (Periferik) Anjiografi Nedir?

Anjiografi; vücudumuzdaki tüm damarların ve bu damarlardaki patolojik bulguların gösterilmesidir. Bir anlamda damar filmi çekilmesidir. İşlem anjiografi ünitesinde D.S.A. cihazı altında gerçekleştirilmektedir.

Anjiografik (Tanısal) İncelemeler

 • Arkus Aortografi
 • Torakal Aortografi
 • Abdominal Aortografi
 • Alt Ekstremite (Bacak) Anjiografisi
 • Üst Ekstremite (Kol) Anjiografi
 • Serebral (Beyin)Anjiografi
 • Karotis (Şah damar) Anjiografi
 • Vertebral (Arka boyun damarı) Anjiografi
 • Renal (Böbrek) Anjiografi
 • Çölyak (Karaciğer-dalak) Arteriografi
 • Superior-İnferior Mezenterik (Barsak) Anjiografi
 • Pelvik (Üreme organları) Anjiografi
 • Spinal (Omurilik) Anjiografi
 • Alt Ekstremite (Bacak) Venografi
 • Üst Ekstremite (Kol) Venografi
 • Superior- İnferior Vena Kavografi (Karın ana toplardamarı)
 • Hepatik (Karaciğer) Venografi
 • Splenoportografi (Dalak-barsak toplardamarları)