DRENAJ TEDAVİLERİ

Drenaj; bir sıvıyı bir başka yöne yönlendirmek ya da boşaltmak anlamına gelir. İnsan vücudunda genellikle iltihaplı ya da kanamalı sıvı içeriğin tüpler yardımıyla dışarı alınması şeklinde tedaviler olarak tanımlanabilir. Bazen de dışarı almak yerine başka bir bölgeye yönlendirmek şeklinde de uygulanabilir.

Görüntüleme yöntemleri kılavuzluğunda yapılan bu tedaviler diğer girişimsel radyolojik yöntemler gibi minimal invazif, çoğu zaman ağrısız ve kısa zamanda gerçekleştirilebilen işlemler olarak değerlendirilebilir. Eğer bir abse drene edilmişse tedavi gerçekleşmiş olur. Safra veya idrar yolları tıkanıklıklarında ise; yapılan drenaj ile rahatlama sağlanır.

Drenaj tedavileri şu başlıklar altında sınıflandırılabilir:

*Safra Yolu Drenajı: Tümör veya taşa bağlı safra yolları tıkanıklıkları ve sarılıkta uygulanır.

*İdrar Yolu Drenajı (nefrostomi): Genellikle taşa veya böbrek tümörüne bağlı tıkanıklıklarda uygulanır.

*Abse Drenajı: Genellikle ameliyat sonrası gelişen iltihaplı ve/veya kanlı birikimlerde boşaltma ve iyileşmeyi hızlandırma amacıyla uygulanmaktadır.

*Karaciğer Kist Tedavisi: Büyürse ve çevre yapılara bası oluşturduğunda başvurulan bir tedavi yöntemidir.

*Böbrek Kist Tedavisi: Büyük kistlere ve bu kistler çevre yapılara zarar verdiğinde uygulanır.