DAMAR TEDAVİLERİ (Dolaşım Bozuklukları Tedavileri)

Dolaşım bozuklukları tedavileri; geniş bir spektrumda ve çok sayıda vasküler hastalığa çözüm üretmek için kullanılan bir terminolojidir. Temel olarak;

*Atardamar (arter) hastalıkları

*Toplardamar (ven) hastalıkları

*Lenfatik (ak kan) hastalıkları olarak sınıflanabilir.

Her bir grupta farklı etyolojik faktörler ile ortaya çıkan yüzlerce hastalık vardır. Bu bölümde ortak ve/veya benzer tedavi yöntemlerinden bahsetmeye ve bu şekilde sınıflama yapmaya çalışacağız.

ATARDAMAR HASTALIKLARI VE TEDAVİLERİ

En sık karşılaştığımız sorun; farklı hastalık grupları veya etyolojileri olmakla birlikte “yetmezlik” durumudur. Buna da en sık sebep damarın tıkanması veya darlığıdır. Temelde cerrahi ve/veya medikal seçenekler olmakla birlikte; girişimsel tedavi yöntemleri de seçilmiş uygun hasta grubunda oldukça yüz güldürücü sonuçlar vermektedir.

Balon Anjioplasti (PTA) ve/veya Stentleme temel tedavi işlemleridir (Bakınız Anjioplastiler ve Stentleme). Ayrıca ilaçlı balon uygulamaları, eriyebilir stentler de sıkça kullanılan yöntemler olarak sayılabilir. Eğer patolojik kanlanan, vasküler yumak benzeri lezyonlar sözkonusu ise; bu durumda temel tedavi yöntemi “embolizasyon”dur. Bu tedavi yönteminde temel olarak tıkayıcı bir grup materyal ile (koil, sıvı embolizan vs.) hastalıklı damarın kapatılması yöntemidir.

TOPLARDAMAR HASTALIKLARI VE TEDAVİLERİ

Alt ekstremitede oluşmuş yetmezlikler “varis” olarak adlandırılır ve bu hastalık grubu ile ilgili tedavi yöntemlerinden diğer bölümlerde (Bakınız Varis Tedavisi, Kılcal Varis Tedavisi, Skleroterapi-Köpük) ayrıntılı olarak bahsedilmiştir.

Bazen de pıhtı ile tıkanan toplardamarı açmak gerekir ki bu işleme “trombektomi” işlemi adı verilir. En sık bacakta ven tıkanıklığı (Derin Ven Trombozu) için uygulanmaktadır.

Toplardamarların değişik lokalizasyon ve derecelerde darlıklarında da Balon Anjioplasti (PTA) ve/veya Stentleme işlemleri yapılabilmektedir.

LENFATİK HASTALIKLAR VE TEDAVİLERİ

Ak kan dolaşım bozuklukları; en sıkıntılı ve zorlu tedavi süreci içeren hastalıklardır. Pek çoğunda kesin ve sorunu mutlak çözen yöntemler bulmak oldukça zordur. İlaç tedavileri, masaj vb uygulamalar kısmen yaralı olsa da, genelde “destekleyici” tedavi yöntemleri önerilmektedir.

 

Arter ve Ven hastalıklarında “tamamlayıcı” ve “destekleyici”; özellikle de Lenfatik hastalık grubunda “destekleyici” bir tedavi yönteminden kısaca bahsetmekte yarar vardır. Önceleri NASA’da astronotların yerçekimsiz ortamda sağlıklı kalmaları için geliştirilmiş bu cihazlar; sonraları yeryüzünde geniş bir spektrumda dolaşım bozukluklarının tedavisinde kullanım alanı bulmuştur. FDA onaylı ve CE belgeli olarak geliştirilmiş ve üretilmiş cihazlar tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de ise sınırlı sayıda cihaz ve merkez bu yöntemi uygulayabilmektedir. Bu cihazla;

*Arter Dolaşım Bozuklukları (diabetik ayak vb)

*Venöz Dolaşım Bozuklukları (tüm varis tipleri vb)

*Lenfatik dolaşım Bozuklukları (fil hastalığı vb)

*Ortopedik cerrahi sonrası rehabilitasyon

*Kas, tendon ve kemik sakatlıklarının destekleyici tedavisi

*Profesyonel sporcularda kas kitlesinin artırılması

*Penil yetmezlik ve empotans tedavisinde oldukça başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Yarım saatlik seanslar halinde, 10 seanslık paketler halinde uygulama gerçekleştirilmek olup; istirahat halinde ve sırtüstü yatar pozisyonda yapılmaktadır. Ağrısız ve zahmetsiz bir şekilde, konforlu bir atmosferde istirahat ederken uygulama gerçekleştirilmektedir.