23. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi

Açıkgöz HG, Açıkgöz A, Karaduman B, Demirbaş Ö. Air-Flow Kullanımı Sonrası Gelişen Servikofasial Amfizem ve Pnömomediastinum: Olgu Sunumu.

TDB 2017, 23. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi.

Sözlü ve Poster Bildiri Kitabı, p400; İstanbul: 2017.